0

Glasnik Manitua - Zagor

Plemena indijanaca Atabaska sa sjevera spremaju se na rat protiv bijelaca i indijanaca koji su ih otjerali sa zemlje predaka. Njihov vođa je Eskim, stari Zagorov neprijatelj koji se vratio neranjiv. 

U ovoj epizodi Zagor i Čiko su uzeti kao roblje poglavice indijanaca Kačina iz plemena Atabaska, Čukaana. Kasnije Kačini saznaju da se sprema pobuna svih plemena Atabaska na čelu sa moćnim, neranjivim Glasnikom Manitua s ciljem protjeravanja bijelaca i indijanaca koji su zauzeli njihovu pradomovinu. Oduševljen Čukaan prihvaća poziv i nosi Zagora Glasniku na dar....


Post a Comment

 
Top