0


Zagor ulazi u podzemnu Akronijansku laboratoriju, i kreće da uništava sve mašine koje vidi, dok robot indijanac ide za njim. U jednoj prostoriji, Zagor vidi još desetinu istih robota indijanaca, od kojih se jedan aktivira i napada ga. Tada ga sustiže onaj koji ga je jurio, i Zagor mora da se bori protiv dvojice nepobedivih robota. On namami jednog od njih da ga napadne, nakon čega se brzo sklanja da bi taj robot udario onog drugog, a ne njega. Tada ga na isti način prevari, i robot udara mašinu koja ga kontroliše. Zagor kreće da lomi tu mašinu sekirom, i robot indijanac prestaje da se pomera, ali i laboratorija kreće da se urušava. 

On izlazi iz pećine, i svi redom kreću da izlažu svoje teorije o tim robotima. Tada Habard kaže da su mašine koje su se same aktivirale u bazi Drugde takođe krenule i same da se popravljaju, i da je siguran da će se na isti način i mašine u Akronijanskoj laboratoriji popraviti, zajedno sa robotima indijancima, a da te robote može da zaustavi samo onaj ko ih je programirao da ubiju Zagora, Hellingen. Kant pokušava da ga zaustavi da ne otkrije ništa, ali Habard kaže da je Hellingen živ, i objašnjava svima sve što zna o tome. Nakon onoga što mu je Habard ispričao, Zagor ostavlja ostale i kreće prema bazi Drugde.


Post a Comment

 
Top