0Zagor sanja da se nalazi na brdu Natani, i da silazi u pećinu u kojoj se nalazi sveto oružje i Rakumova mumija. Budi se u svojoj kolibi, i čuje poruku bubnjevima u kojoj ga Tonka poziva da se sastanu jer je velika opasnost stigla u Darkvud. On kreće do mesta sastanka, gde su za to vreme već stigli Tonka i još jedan indijanac, Natuk. Iz šume izlazi neki veliki indijanac kojeg ne poznaju, i napada ih. Taj indijanac traži Zagora, a meci mu ne mogu ništa. On ubija Natuka, i kreće na Tonku, ali tada dolazi Zagor i spašava ga. Zagor se bori protiv tog njega, ali kada vidi da mu ne može ništa, reši da ga namami dublje u šumu, gde ga gura u živo blato. Nakon što tajanstveni indijanac potone u živo blato, Zagor se vraća do Tonke, koji mu priča o razlogu zbog kojeg ga je pozvao. Kaže da je Natuk, koji je krenuo s njim, iz plemena Mikmak, i da se sa ženom i sinom naselio na njihovu teritoriju nakon što je napustio svoje pleme zbog epidemije. Kada se jednog dana vratio iz lova, Natuk je video da je neko napao njegovu ženu i sina, i uništio šator. Žena mu je još uvek bla živa, a pre nego da umre mu je rekla da ih je napao jedan ratnik koji je tražio Zagora. Natuk je krenuo da prati tragove ubice njegove žene i sina, i usput je naišao na grupu ubijenih Oneida, a među njima još uvek živog dečaka. Dečak je rekao da se zove Japeha i da se tokom napada sakrio, a da ih je napao indijanac koji je tražio da mu kažu gde je Zagor. Oni nisu znali da mu kažu, pa ih je on ubio, a među ubijenima je i Japehin otac. Nakon toga je Natuk sa Japehom otišao do Tonkinog sela i ispričao mu šta se desilo, i tada su Zagoru poslali poruku bubnjevima da se sastanu....
Post a Comment

 
Top