0


Zagor pokušava da ustane, ali ga bol u nozi sprečava da se pomeri, pa ostaje pored obale. Prvog dana na ostrvu, Zagor pokušava da se popne na stenu sa koje može da pregleda okolinu hodajući uz pomoć štapa, i uz velike muke uspeva da dođe do vrha. On primećuje da se nalazi na ostrvu, i da je toliko udaljen od naseljenog mesta, da ga čak ni ne vidi u daljini. Drugog dana na ostrvu, on pravi koplje, i kreće u ribolov kako bi mogao da se prehrani. Uveče čuje zvuke iz šume, ali ne vidi ništa. 

Trećeg dana napravi sekiru, i pokušava da prati tragove životinje koja je prošla pored njega prethodne noći, ali ne uspeva jer ih je kiša obrisala. Četvrtog dana na ostrvu kreće da pada sneg,  Zagor pali vatru, dok Čiko sa Lunijem, Habardom i Valdezom plovi jezerom Hjuron pokušavajući da ga pronađe. Te večeri, Zagor sanja kako ga napada medved, i budi se, i tada vidi kako ga napada Šnajder, koji se nije udavio u jezeru, već je takođe izbačen na obalu.


Post a Comment

 
Top